Kontakty

Kontaktné údaje

Jiří Koukal – Car-Tep
L. Svobodu 466/38
SK – 976 32, Badín (Banská Bystrica)
tel: +421 (0) 911 019 911
e-mail: info@car-tep.sk

Fakturačné údaje

IČO: 48156345
DIČ: 1044178707

bankové spojenie: VÚB, a.s.
číslo účtu: 35 1513 7851/0200
IBAN: SK48 0200 0000 0035 1513 7851
SWIFT: SUBASKBX

živnostenský register: Okresný úrad Banská Bystrica
číslo živnostenského registra: 620-37278

orgán dozoru: Inšpektorát SOI (Slovenskej obchodnej inšpekcie) pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, SK – 974 00  Banská Bystrica 1

Mapa